För skolan

Välkommen med din klass till Vänersborgs museum! Här kan ni ta del av många olika program inom varierande ämnen. Här kan eleverna bland annat få titta närmare på fåglar och däggdjur, upptäcka geometriska former, göra en bildanalys av en av museets tavlor och lära sig mer om livet förr. Se de olika programmen för mer information.

Programmens innehåll riktar sig till grupper från förskola till gymnasiet samt vuxenutbildning och SFI.

Aktiviteterna har tagits fram med grund i aktuella läroplaner för att möta skolans behov och för att fungera som ett komplement till skolans ordinarie undervisning.

De allra flesta programmen kan anpassas efter årskurs vilket gör dem valbara för alla. Ta kontakt med museipedagogen för att se vilka möjligheter som finns.

Vill du komma med din klass till museet men inte ta del av ett program? Under museets ordinarie öppettider är ni alltid välkomna, men hör av er först så det inte krockar med någon annan klass. Ni kan även komma på besök utanför ordinarie öppettider men då behöver ni boka tid. Ta kontakt med museipedagogen. 

Praktisk information vid bokning av program

På museet erbjuds kostnadsfria program för alla skolor, både inom och utom Vänersborgs kommun. Samtliga program går att boka på tider som ligger utanför museets öppettider. 

Det går bra att ringa eller maila museipedagogen för bokning av lektion. Vid bokning via mail uppge följande:

* Från vilken skola/förskola ni kommer ifrån
* Elevantal
* Speciella behov (såsom elever som sitter i rullstol eller som är i behov av annat stöd)
* Kontaktperson/klasslärare
* E-postadress och telefonnummer

Helén Johansson
Telefon: 0521-57 26 92
 
Vill du komma till Vänersborgs museum och håller till utanför Vänersborgs kommun? Då kan det finnas möjlighet att söka arrangörsstöd för resan. Söker gör du hos samordnaren i din kommun. Mer information finns hos Kultur i väst
Senast uppdaterad: 2018-12-05 13:27