Duellen i Lockeredsskogen – Sveriges sista officersduell

Lockerudspistolerna

Onsdagen 28 februari kl. 18.00

Föredrag av Morgan Ahlberg, Trollhättan. I slutet maj år 1816 möttes de två kaptenerna vid Västgöta Dals regemente Gustaf von Köhler och Zacharias Sabelfeldt i skogen vid Lockereds gård, ett par kilometer väster om Vänersborg. Orsaken till mötet den tidiga majmorgonen var osämja kring tjänstetillsättningar vid regementet – en osämja som skulle lösas genom duell. Som duellvapen användes pistol och vid det tredje skottet föll von Köhler dödligt sårad till marken. Morgan Ahlberg kommer i sitt föredrag, som bygger på detaljerade redogörelser ur rättegångsprotokollen, att presentera ett drama som gått till svensk kriminalhistoria.

Fri entré!

I samverkan med Föreningen Norden.