Föredrag: Att bygga ett samhälle vid tidens slut - Den svenska missionen i Kongo kring förra sekelskiftet

Foto: Johan Ulrik Tidstedt/Västergötlands museum

Söndagen 4 februari kl. 15.00

Föredrag av fil. dr. Simon Larsson, Göteborgs Universitet. I början av 1880-talet styrdes Kongo av en av tidens grymmaste kolonialregimer, Kongostaten, under ledning av den belgiske kungen Leopold II. Hit kom år 1881 en grupp svenska missionärer från Missionsförbundet för att bygga ett annat samhälle, för att sprida kristendom och bekämpa ”okunnighet, grymhet och förnedrande hedendom”. Om de svenska missionärernas resa till Afrikas inre, till ”mörkrets hjärta”, och deras arbete för att bygga familjeliv, skolor, sjukvård, ekonomi, lagar och nytt politiskt styre får vi höra om i Simon Larssons föredrag, ett föredrag som bygger på en mångårig forskning i ämnet.

Entré 60 kr.

I samverkan med Studiefrämjandet.