Föredrag: Svenska Ostindiska Companiet 1731-1813 – sjömän, te, porslin och siden.

Detalj ur en skolplansch ur samlingarna.

15 oktober kl. 15.00

Föredrag av intendent Lars-Olof Lööf, Göteborg.

Svenska Ostindiska Companiet startar sin verksamhet 1731 för handel på främst Kina med skotten Colin Campbell och göteborgaren Niclas Sahlgren som drivande personer. Under åren fram till 1813 genomförde Companiet inte mindre än 132 handelsexpeditioner med totalt 37 fartyg. Från sitt kontor i Kanton fraktade Companiet under åren hem stora mängder av te, siden, porslin och kryddor vilket landades i hemmahamnen Göteborg. Många av de inblandade gjorde stora förtjänster på handeln och från våra trakter reste Henrik Herman af Dittmer på flera expeditioner från vilka vinsterna gick att bygga upp ett mönsterjordbruk på Rånnums herrgård.

Entré 60 kr.

I samverkan med Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: 2017-06-08 10:10