Föredrag: Brita Dietz – en norsk spion i Vänersborg 1905

Tisdagen 7 november kl. 19.00

Föredrag av arkivarie Gudrun Rydberg.

Året är 1905 och Sverige skakas av unionskrisen med Norge. Unionen mellan brödrafolken är på väg att rämna och många fruktar ett blodigt krig mellan grannländerna. Då tar den unga norskan Brita Dietz in på Strandhotellet i Vänersborg med sina två söner. Norska marinen önskade underrättelser om svenska krigsfartygs rörelser, bland annat genom Göta- och Trollhätte kanaler och hade sänt Brita som spion till Vänersborg. Från sitt hotellfönster hade hon utsikt över hamnen där eventuella fartyg kunde observeras. En varm sommar följer där Brita noterar fartyg, registrerar vänersborgarnas åsikter och försöker underhålla de uttråkade barnen – hela tiden med stor rädsla för att bli upptäckt.

I samverkan med Föreningen Norden.

Senast uppdaterad: 2017-08-31 07:57