Föredrag: Sång som friskvård – hur hänger det ihop?

Birgitta Thole

Onsdagen 21 mars kl. 19.00

Föredrag av musikterapeut Birgitta Thole, Vänersborg. Thole har under en lång följd av år verkat som ledare för Vänersborgskören Munay och har stor erfarenhet av sången och musikens hälsofrämjande verkan. Det finns i dag forskningsresultat som visar på att sång i grupp frigör hormoner vilka befrämjar såväl hjärtverksamhet som avspänning. Vi får såväl höra om dessa spännande forskningsresultat som möjlighet att prova praktiska övningar i grupp.

Entré 120 kr, medlem i Musikföreningen 100 kr.

I samverkan med Vänersborgs Musikförening.