Föredrag: ”The Nordic Way” – Föreningen Norden och det nordiska samarbetet

De nordiska flaggorna på rad.
Fotograf: Nordiska Rådet

Onsdagen 3 oktober kl. 19.00

Föredrag av Bo Andersson, Generalsekreterare för Föreningen Norden, Stockholm. Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? De nordiska länderna har en unik historia av framgång, tillväxt och demokratisk utveckling. Bo Andersson lyfter frågor om miljö, arbetsmarknad och social tillit och ställer frågan vilka möjligheter och utmaningar de nordiska länderna har för att möta morgondagens utmaningar. Vad har skapat den nordiska modellen och vilka vägval gör vi för att i samverkan bemöta framtidens frågor?

Fri entré!

I samverkan med Föreningen Norden.

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:59