Föredrag: Halloween, Alla Hjärtans Dag och Nationaldagen – varför tillkommer nya seder?

Tre pumpor med ett spöke i oktober.
Fotograf: Ann-Charlott Öberg

Torsdagen 18 oktober kl. 19.00

Föredrag av fil. dr etnolog Katarina Ek-Nilsson, Uppsala. Traditioner, seder och bruk kan många gånger uppfattas som statiska och oförändrade över lång tid. Så är dock sällan fallet. Våra seder är i en ständig förändringsprocess, nya seder tillkommer medan andra dör ut eller förändras. Katarina Ek-Nilsson, som tidigare varit chef vid Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala, kommer i sitt föredrag att belysa våra seder som högst levande processer och vad som påverkar deras uppkomst och förändringar.

Entré: 100 kr (Medlemmar i Humanistiska Förbundet fri entré).

I samverkan med Humanistiska Förbundet.

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:59