Föredrag: Tora Garm Fex – en journalist från Vänersborg i ryska revolutionens skugga!

Tora Garm-Fex och Ryska revolutionen

Söndagen 14 oktober kl. 15.00

Föredrag av författaren Kristina Lundgren, Stockholm.

Tora Garm-Fex födelse i Vänersborg år 1890 var omgärdad med mystik då ingen av föräldrarnas namn uppgavs på födelseattesten. Efter uppväxt i födelsestaden och studier på dess Flickskola kom Tora Garm-Fex att välja journalistens och utrikeskorrespondentens bana. Utklädd till frälsningssoldat infiltrerade hon i kommunistpartiets ledning efter ryska revolutionen och strax därefter rapporterade hon från Tyskland under revolutionsåren 1918-19. När Estland stred för sin frihet året därpå var Tora Garm-Fex på plats som krigskorrespondent.

I Kristina Lundgrens föredrag får vi möta en av 1900-talets stora journalister vars namn, tills nu, fallit i glömska.

Vill du höra Tora Garm Fex själv berätta, an du göra det här.

Entré: 60 kr

I samverkan med Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:59