Föredrag: Agenter, propaganda och motståndsrörelse – Faktorer som påverkade den svenska Amerikaemigrationen.

R M S Carmania

Söndagen 23 september kl. 15.00

Föredrag av författaren Eva Wassén Eriksson, Åmål.

Minst 1,2 miljoner svenskar utvandrade under 1800-talet senare hälft och tidigt 1900-tal – merparten med Nordamerika som mål. I många bygder, bland annat Dalsland, gick vad man närmast kan kalla en emigrationsvåg fram. Ofta lyfts fattigdom samt åsikts- och religionsfrihet som orsaker till den stora utvandringsvågen. Men fanns där också andra faktorer som var drivande?

I sitt föredrag kommer Eva Eriksson att lyfta en ofta förbisedd faktor – emigrantagenternas roll. Med lock och löften drev dessa agenter en omfattande propaganda land och rike kring, allt med målet att få sälja resor över Atlanten.

Entré: 60 kr

I samverkan med Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:59