Utställning: På kung Oscars tid

Snart, 4 mars, öppnar den nya utställningen på Vänersborgs museum:
På kung Oscars tid
– Människor och framtidstro vid förra sekelskiftet

4 mars kl. 12:00 Vänersborgs museum

Tändsticksfabrikerna, telefonen, bilen, fonografen, Sveriges gemensamma tid, folkrörelserna, fotogenlamporna, elektriciteten, skofabrikerna, järnvägarna, industriutställningarna – den stora framtidstron. Ja, allt detta hör den Oscarianska tiden till, den tid då mycket av det som skulle bli det moderna 1900-talets Sverige skapades. Industrier grundades, städerna växte, emigrationen nådde sin kulmen och de sociala skillnaderna var enorma.

I utställningen "På kung Oscars tid" försöker vi fånga några glimtar av denna mångfacetterade och omvälvande tid – såväl nationellt som lokalt. Ni bjuds att titta in i änkefru Emilia Appelbergs salong eller fabriksarbetarfamiljen Jacobssons kök – två hem från samma tid, i samma stad men ändå så olika.