Vänersborg - Bilden av staden

Vänersborg med vy över residenset

När 1700-tal övergår i 1800-tal brusar livet i vänerstaden

Så ligger staden där framför honom, konstnären Elias Martin, där han rider in över Dalbobron mot Vänersborg.

När 1700-tal nu övergår i 1800-tal brusar livet i vänerstaden. Vid hamnkanalen tronar det av Hårleman ritade landshövdingeresidenset stolt och därbakom skymtar kyrkan. Vi ser skutor på sjön och folk i rörelse. Bortom balansbron, vilken sträcker över hamnkalalen, har tulllmästaren lyft på bommen för att välkomna resande in.

Det är dock en stad i oro som vi ser på denna utsökta lilla akvarell. Trollhätte kanal skall just till att öppna och vad kommer det innebära för Vänersborg?

I århundraden har man levt av om- och pålastningar då fartygstrafiken här fick stanna innan kanal och slussar byggts. Blir det nu så att all sjöfart kommer att segla staden förbi? Har Vänersborg tjänat ut sin betydelse? Ja, det skulle det nya århundrade man nu stod inför utvisa.

Senast uppdaterad: 2019-03-01 07:59