Kontakta oss

Vänersborgs museum

Vänersborgs museumBesöksadress: Vallgatan 17 C
Östra Plantaget
Postadress: Box 38
462 21 Vänersborg
Tfn: 0521-600 62 

Västarvet

Västarvets kontor, VänersborgBesöksadress: Vänerparken 13Postadress: 462 35 VänersborgTfn: 010-441 42 00 Annonsering och marknadsföring 

Övriga verksamheter inom Västarvet

A
Annonsering och marknadsföring
Västarvet
Mobil: 0702-08 70 10
Jennie Ardin, Pedagog
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-57 26 92
Till toppen
B
Lars Bergström, Byggnadsantikvarie
(handläggare, bebyggelse, kyrkor)
Kulturmiljö
Tfn: 0521-57 26 72Mobil: 0703-70 65 51
Butik
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-600 62
Till toppen
C
D
E
Sofia Edlund, Receptionist
(butik/reception)
Vänersborgs museum
Mobil: 070-085 29 34
Micael Eriksson, Vaktmästare
Vänersborgs museum
Tfn: 0705-54 22 22
Till toppen
F
Christine Fredriksen, Etnolog
(maritim historia)
Vänersborgs museum
Till toppen
G
H
I
J
Peter Johansson, Enhetschef
(program)
Vänersborgs museum
Tfn: 070-544 75 39
Till toppen
K
Kulturlagret
Niklasbergsvägen 17

Vänersborgs museum
Tfn: 0521-57 26 70
Till toppen
L
Christel Lundahl, Assistent
(fotoregistrering)
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-57 26 80
Till toppen
M
N
O
P
Anna Panser, Antikvarie
(fotosamling)
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-57 26 71
Joacim Pettersson, Assistent
(bibliotek)
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-57 26 83
Till toppen
Q
R
Reception
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-600 62
Till toppen
S
Nils-Olof Sellin, Byggnadsantikvarie
(kyrkor, klimat och energi)
Kulturmiljö
Tfn: 0521-57 26 84Mobil: 0707-47 19 33
Lena Svensson, Bibliotekarie
(bibliotek)
Vänersborgs museum
Tfn: 010-441 43 61Mobil: 0708-11 54 23
Till toppen
T
Peter Torstensson, Vaktmästare
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-26 41 50
Till toppen
U
V
W
Göran Wennberg, Assistent
(fotoregistrering)
Vänersborgs museum
Tfn: 0521-57 26 87
Till toppen
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
Ann-Charlott Öberg, Konservator
(föremålssamling)
Vänersborgs museum
Tfn: 070-522 35 52
Till toppen
uiqt|wB%vivmz{jwzo{u}{m}uH%vozmoqwv5{m%vivmz{jwzo{u}{m}uH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|iz%vm|H%vozmoqwv5{m%vi{|iz%vm|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|iz%vm|5uizsvilH%vozmoqwv5{m%vi{|iz%vm|5uizsvilH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwz{%vqs{jz}sH%vozmoqwv5{mnwz{%vqs{jz}sH%vozmoqwv5{muiqt|wBovuH%vozmoqwv5{movuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtwlw{mu}{m}uH%vozmoqwv5{mtwlw{mu}{m}uH%vozmoqwv5{muiqt|wB{twrlwkpj%yoovil{%vizlH%vozmoqwv5{m{twrlwkpj%yoovil{%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vsH%vozmoqwv5{m{%vsH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vq|t%yksmu}{m}uH%vozmoqwv5{m%vq|t%yksmu}{m}uH%vozmoqwv5{muiqt|wB{twrlq%vi{|H%vozmoqwv5{m{twrlq%vi{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|iz%vm|H%vozmoqwv5{m%vi{|iz%vm|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|iz%vm|5uizsvilH%vozmoqwv5{m%vi{|iz%vm|5uizsvilH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvvqm5u5izlqvH%vozmoqwv5{mrmvvqm5u5izlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{mtiz{5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqi5mlt}vlH%vozmoqwv5{m{wnqi5mlt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqi5mlt}vlH%vozmoqwv5{m{wnqi5mlt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqkimt5sz5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muqkimt5sz5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvm5nzmlzqs{mvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvm5nzmlzqs{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5n5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5n5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}t|}ztiozm|H%vozmoqwv5{ms}t|}ztiozm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mt5t}vliptH%vozmoqwv5{mkpzq{|mt5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5xiv{mzH%vozmoqwv5{mivvi5xiv{mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwikqu5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{mrwikqu5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivmz{jwzo{u}{m}uH%vozmoqwv5{m%vivmz{jwzo{u}{m}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqt{4wtwn5{mttqvH%vozmoqwv5{mvqt{4wtwn5{mttqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5k5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5k5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5|wz{|mv{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5|wz{|mv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5pt5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{mowziv5pt5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpiztw||5wjmzoH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5wjmzoH%vozmoqwv5{m