Strimmig mus

Foto: Lennart Andersson

Den strimmiga musen är mycket lik vår egen svenska mus.

Denna mus har stora likheter med vår svenska mus. I Namibia finner man ofta denna art i och kring buskage, är relativt vanlig i trädgårdar och kan ta sig in i hus.

Denna mus blir könsmogen efter 2 månader och får upp till nio ungar per kull.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 08:46