Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901)

Medalj för Adolf Erik Nordenskiöld. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i mineralogi och polarforskning. Intendent vid Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avdelning.

Adolf Fredrik Nordenskiöld genomförde under 1850-80-talen tio polarexpeditioner. Den mest kända av dessa var Vegaexpeditionen 1878-80 då Nordostpassagen genomseglades för första gången.

Nordenskiöld visade under sina resor prov på framstående egenskaper som fältforskare.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 13:38