Anders Ångström (1814-1874)

Medalj med Anders Ångström. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i fysik och astronomi.

Anders Ångström var pionjär inom den spektroskopiska vetenskapen. Han genomförde bland annat spektrometriska undersökningar av norrskenet och studier av solens spektrum.

Ångström utförde även omfattande forskningar kring värmeledning och värmeteori. Genom jordmagnetiska observationer försökte han klarlägga landets magnetiska förhållanden.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 12:54