Anders Retzius (1796-1860)

Medalj med Anders Retzius. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i anatomi, antropologi och professor vid Karolinska institutet.

För eftervärlden är Anders Retzius mest känd för sina omfattande anatomiska studier med mätningar av mänskliga kranier – en forskning som bland annat resulterade i en rasmässig indelning av befolkningen i kort- respektive långskallar.

Retzius var en strikt empirisk forskare vilken bland annat verkade för användande av mikroskopet som vetenskapligt instrument.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 13:37