Carl Adolph Agardh (1785-1859)

Carl Adolph Agardh. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i botanik, pedagogik och nationalekonomi.

Carl Adolph Agardh var naturromantiker och pionjär inom algforskningen och växtfysiologin. Han upprättade en ännu gällande systematik för algerna.

Agardh arbetade för stärkande av de naturvetenskapliga ämnena i skolundervisningen. Han utkom som ett led i detta arbete med Lärobok i botanik åren 1829-32.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 13:41