Elias M Fries (1794-1878)

Medalj för Elias M Fries. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i botanik

Hans botaniska forskningar inriktades främst på studiet av svampar – mykologi. Vägledande i utarbetade av den svampsystematik och namngivning som i huvudsak ännu brukas. Dessa forskningar presenterades i Systema mycologicum 1821-32.

Propagerade ivrigt för svampars nyttjande som föda för människor. En framträdande naturromantiker.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 13:42