Göran Wahlenberg (1780-1851)

Medalj med Göran Wahlenberg. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i botanik, geografi och geologi.

Göran Wahlenberg genomförde ett flertal botaniska forskningsresor i Sverige och övriga Europa.

Wahlenberg var en pionjär inom växtgeografin och växtanatomin. Han genomförde jämförande studier mellan växtlighet, klimat och jordbeskaffenhet.

Bland annat är Wahlenberg känd för sina framstående arbeten Flora lapponica (1812) och Flora suecia (1824-26)

Senast uppdaterad: 2018-08-09 12:59