Otto Torell (1828-1900)

Medalj med Otto Torell. Foto: Ola Erikson

Vetenskapsman i zoologi, geologi och polarforskare. Chef vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Otto Torell var en förgrundsgestalt inom svensk geologi och polarforskning. Han utvecklade glacialteorin och gav genom sina forskningar ökad kännedom om istiden.

I sin polarforskning visade Torell på en stor bredd och allsidighet i sitt naturvetenskapliga arbete.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 13:00