Sven Lovén (1809-1895)

Medalj med Sven Lovén. Ola Erikson

Vetenskapsman i zoologi och intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Zoolog och intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Sven Lovén inriktade främst sina studier på marinzoologi. Med bland annat dessa studier gjorde han banbrytande upptäckter för kännedomen om istiden.

Genom en forskningsresa till Svalbard 1837 står Lovén som förgrundsfigur för svensk polarforskning.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 13:39