Utter

Utter

Uttern tillhör familjen mårddjur, är natt aktivt och dess föda är i huvudsak fisk. I nordiska salen kan du hitta honom ganska högt upp i montern.

Man uppgiver ock såsom säkert, att uttern, då han blivit sårad i vattnet, genast dyker till botten, och kommer aldrig upp igen, men blir han däremot genast dödad, flyter han, åtminstone en stund, uppe på ytan.

Llewellyn Lloyd

I Västsverige jagade den store jägaren Llewellyn Lloyd på 1800-talet. Lloyd nämner inte mycket om uttern trots att djuret var allmänt i nästan hela Norden fram till mitten av 1900-talet. Därefter drabbades den av allvarlig tillbakagång, dels för att den förföljdes då den härjade i fiskodlingar och dels på grund av miljögifter.

I dag finns utter inom det mesta av det gamla utbredningsområdet. För 1800-talets allmogejägare var uttern främst ett villebråd som gav ett vackert pälsverk.

Senast uppdaterad: 2018-08-09 10:30