Föredrag: Nya Sverige – vår första koloni

Svenskar anländer till Amerika.
Fotograf: Okänd

Söndagen 3 mars kl. 15.00

Föredrag av resenären och historikern Bo Sunnefeldt, Karlsborg.

År 1638 seglade de två svenska fartygen Kalmar Nyckel och Fågel Grip till Nordamerika för att grunda kolonin Nya Sverige. Kolonisatörerna slog sig ner vid Delawarefloden där man uppförde befästningen Fort Christina. Sina hus byggde man i svensk knuttimringsteknik.

Flera expeditioner följde på den första och ett par hundra svenskar och finnar blev våra första amerikaemigranter som nybyggare i kolonin. Kolonin existerade endast under 17 år men det kom att bli år fyllda av stor dramatik. Sämjan med de lokala samhällena var i många fall bättre än med andra kolonisatörer och Nya Sverige erövrades av Nederländerna 1655.

Sunnefeldt, som själv gjort en resa i dessa tidiga emigranters spår, skildrar till ett rikt bildmaterial denna glömda koloni och dess människors öden.

Entré. 60 kronor.
Platserna är begränsade till 100 st. Förköp i museets butik.

I samverkan med Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 09:18