Föredrag: Sommarro – ett semesterhem för utarbetade husmödrar.

Sommarro ett vilohem
Fotograf: Okänd

Söndagen 10 mars kl. 15.00

Släktforskaren Anna-Lena Andersson, Vargön, lyfter en inte tidigare berättad historia i sitt föredrag om semesterhemmet Sommarro i Prässebo, några mil söder om Vänersborg.

Från 1930-40-talen kom allt fler kvinnor ut i förvärvsarbete men förväntades samtidigt ta fullt ansvar för det traditionella hushållsarbetet. Detta resulterade i flera fall att kvinnor med dubbla arbetsbördor drabbades av vad vi i dag kallar utbrändhet.

Problemet uppmärksammades av Hedvig Smedberg från Uddevalla, en kvinna med starkt engagemang inom nykterhets- och arbetarrörelsen. För de utarbetade husmödrarna skapade hon därför semesterhemmet Sommarro – en mångårig och betydelsefull men i dag glömd historia.

Entré: 60 kr
Platserna är begränsade till 100 st. Förköp i museets butik.

I samverkan med Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 09:30