Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från allvetare till specialist – Svensk naturvetenskap under 1800-talet

Foto: Ann-Charlott Öberg

Under 1800-talet blev vetenskapen mer specialicerad. Man kunde inte längre, likt Linné, hålla stora delar av vetenskapen i sin hand.

Den svenska naturforskningens guldålder var förbi. Under den gustavianska eran hyllades i stället det lättfärdiga och ytliga inom teater och konst. Denna tid följdes av det tidiga 1800-talet med dess romantiska drömmar. De gamla linnéanska naturforskarna ansågs hopplöst otidsenliga. Deras detaljrika beskrivningar av minsta strå eller rot häcklades som petigt och själlöst. För de romantiska naturforskarna spelade känslan en nästan lika avgörande roll som faktakunskapen.

Arvet från Linné innebar att zoologin och botaniken ändå behöll ett visst anseende även under 1800-talet. Därigenom framträdde ett antal framstående svenska naturforskare också under detta århundrade.

En avgörande skillnad mot 1700-talet var specialiseringen. Linné och hans lärjungar behärskade hela den då kända naturvetenskapen. Nu hade det samlats så mycket kunskap att ingen ensam kunde gripa över hela ämnet. Ett antal nya discipliner med särskilda fackexperter började framträda: geologer, ornitologer, mykologer, marinzoologer, entomologer med flera.

Från 1800-talets mitt började den romantiska naturvetenskapen att kritiseras starkt. Flera av Vetenskapsakademiens ledamöter gick i hårda ordalag emot universitetens idealistiska naturforskning. Man eftersträvade i stället en på fakta och observationer grundad vetenskap – en empirisk forskning. Dessutom ställdes krav på skolorna att förbättra utbildningen i naturkunskap. Ett flertal naturvetenskapliga skrifter riktade till allmänheten publicerades och flera större naturaliesamlingar byggdes upp på läroverk och museer, bland annat Vänersborgs läroverk 1860.

Under århundradets senare hälft vann åter naturvetenskapen en hög status. Liksom under 1700-talet betonades samhällsnyttan. Det framväxande industrisamhället insåg sitt beroende av en naturvetenskaplig forskning av hög kvalitet.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50