Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vänersborgs museum och Adolf Andersohn

Adolf Andersohn. Foto: Lennart Andersson

Adolf Andersohn ville föra världen till Vänersborg och visa upp den i Vänersborgs museum. Han ville ta hit allt det fantastiska han upplevde på sina resor och få vänersborgarna att häpna inför allt det vackra och exotiska.

År 1833 flyttade den 13-årige bokhållarsonen Adolf Andersohn (1820-1887) till Vänersborg för att ta tjänst som bodbiträde. Tolv år senare öppnade Andersohn en egen handelsbod. Genom att omvandla verksamheten till spannmålshandel grundade han en ansenlig förmögenhet. Under 1860-talet drog sig Andersohn tillbaka från handelsrörelsen för att ägna sig åt sina stora intresseområden – välgörande verksamhet, resor och samlande.

Genom donationer till bland annat kyrkan, skolor och behövande kom Andersohn att bli hyllad som en stor välgörare för staden. Vid samma tid gjorde han flera resor till olika delar av Syd- och Centraleuropa och kring Medelhavet. Under sina resor idkade han sitt tredje stora intresse – att samla. Adolf Andersohns samlingar kom att omfatta såväl natur- som kulturhistoria. Han var en sann naturromantiker och de föremål han samlade var vackra, exotiska och märkliga. De skulle snarare förmedla känsla än faktakunskap.

År 1871 skänkte Andersohn en större naturaliesamling till läroverkets museum. När Axel W Eriksson i början av 1880-talet erbjöd Vänersborg sin omfattande fågelsamling stod man inför ett lokalproblem.

Andersohn tog då initiativ till uppförande av en museibyggnad som skulle rymma såväl hans egna samlingar som läroverkets museum, Erikssons fåglar och Vestra Sveriges Landtbruks-museum. Andersohns upprop för ett museum väckte inte det stora intresse han hoppats. Han fick därför bekosta merparten av projektet själv. Byggmästaren August Krüger påbörjade museibygget 1885. Under uppordnandet av samlingarna drabbades Andersohn av ett slaganfall och avled 1887. Utställningarna kom därför att ordnas av en kommitté bestående av två läroverksadjunkter och en sparbankskassör.

När Vänersborgs museum öppnade i sin helhet 1891 var det en manifestation av Andersohns museitanke. Museet skulle visa världen för vänersborgarna. Man skulle häpna inför de vackra och exotiska föremålen. Museet skulle även inge respekt för Gud och Fäderneslandet samt inpränta god moral i det uppväxande släktet, allt enligt Andersohns intentioner.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50