Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vestra Sveriges Landtbruks-museum

Foto: Ian Schemper

I en tid då Sverige var beroende av goda skördar hölls frökongresser och fröutställningar i landet. 1880 års utställning hamnade i Vänersborg och blev Vestra Sveriges Landtbruks-museum. Idag är det Nordens näst största samling - en för forskningen fantastisk genbank som kan beskådas på Vänersborgs museum.

Under 1870-talet var svenskt lantbruk i något av en krissituation. Landsbygden var överbefolkad, jordar sögs ut och den tidigare lukrativa havreexporten var ett minne blott. För att stärka jordbruket satsades bland annat på utveckling av redskap, kreatursavel, konstgödning, växtförädling samt fröodling.

För att göra Sverige självförsörjande på fröer, samt för att igångsätta en svensk fröexport, verkade landshövdingen i Älvsborgs län, Eric Sparre (1816-1886), för en frökongress och fröutställning i Borås 1880. Till utställningen samlade ett stort antal utställare hundratals prover av frö från svenska kulturväxter.

Efter frökongressen flyttades hela frösamlingen till landshövdingeresidenset i Vänersborg. Där kom samlingen att ställas ut permanent under namnet Vestra Sveriges Landtbruks-museum. Samtidigt grundades en fröodlarförening som skulle gynna den inhemska fröodlingen. Främst såg man denna som en viktig binäring för småbrukare, torpare och fattiggårdar.

Under 1880-talet hölls årliga fröutställningar i Vänersborg där museets samling succesivt utökades. I samband med bygget av Vänersborgs museum bestämdes att fröutställningen skulle flyttas över dit. När museet öppnade 1891 visades de cirka 1250 fröproverna i en ny permanentutställning. Men redan 1908 magasinerades hela samlingen på museets vind. I samband med en restaurering av museet togs delar av frösamlingen fram och visas i dag i en korridor på museets övre våning.

Under 1990-2000-talet har lantbruksuniversitet prövat grobarheten på ett stort antal av samlingens fröprover. Trots avancerade försök har man inte fått något frö att gro. Däremot utgör samlingen, som är en av landets största i sitt slag, ett viktigt referensmaterial för studiet av våra äldre lantsorter.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50