Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Wenersborgs Elementarläroverks Museum

Snäcka från läroverkets samlingar. Foto: Ann-Charlott Öberg

År 1860 gick det första uppropet ut om att samla in föremål till ett museum i Vänersborg. Så skapades Wenersborgs Elementarläroverks Museum som kom att utgöra grunden för det som ett på decenier senare blev Vänersborgs museum.

I november 1860 fick Vänersborgs läroverk en större samling naturalier (170 geologiska stuffer, 6 däggdjur, 30 fåglar, 2 amfibier och 20 fiskar) från Kungl. Vetenskapsakademiens Naturhistoriska Riksmuseum. Syftet med gåvan var att stärka undervisningen i naturkunskap.

Skolans rektor, Carl Samuel Hultström (1806-1891), ansåg att gåvan hade ett sådant värde att den kunde utgöra grunden för ett museum. Hultström publicerade därför ett upprop i lokaltidningen med en maning till allmänheten att lämna gåvor till det blivande museet. Rektorn ville gärna ha såväl natur- som kulturhistoriska föremål till samlingarna.

Uppropet hörsammades av både elever, lärare och allmänhet. Under de närmaste åren kom läroverkets samlingar att växa betydligt. Vanligast bland gåvorna var naturalier, mynt och medaljer. Den blivande afrikaresenären och zoologen Axel W Eriksson var vid denna tid elev vid skolan och skänkte redan nu ett flertal fåglar och kranier till samlingarna.

Först tolv år efter uppropet, under den nye rektorn Gustaf Bergmans (1826-1905) ledning, kunde museitanken förverkligas. Hösten 1872 slog man upp portarna till Wenersborgs Elementarläroverks museum. Museet, som låg i den äldsta läroverksbyggnaden vid Drottninggatan, innehöll såväl natur- som kulturhistoriska samlingar. Förutom vetenskapsakademiens gåva dominerades utställningarna av en större donation av naturalier. Dessa hade år 1871 överlämnats av spannmålshandlaren Adolf Andersohn, sedermera grundare av Vänersborgs museum.

Läroverksmuseets lokaler var små, samlingarna kom delvis i oordning och många föremål saknade montrar. Inför öppnandet av Vänersborgs museum 1891 överflyttades därför läroverkets samlingar dit. Delar av dessa samlingar finns i dag utställda i museets nedre södra sal.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50