Vänersborgs museum

INFORMATION & ÖPPETTIDER

FRI ENTRÉ

Vi har öppet:
SEPTEMBER-MAJ
tisdag, torsdag, 
lördag och söndag 
klockan 12  –16

JUNI–AUGUSTI
tisdag, onsdag, torsdag, 
lördag och söndag
klockan 12–16

AVVIKANDE ÖPPETTIDER

HITTA HIT

Tillänglighetsdatabasen

Vi har fri wifi (nätverk VGR Publikt)

bild-127448577450963_719082571620891
Då har vi kommit fram till det sjuttonde och sista stoppet i vår stadsvandring! Vill ni läsa vandringen igen och se bilderna så finns alltihop på vår hemsida: http://www.vanersborgsmuseum.se/stadsvandring Vi avslutar vandringen där Drottninggatan går över Hamnkanalen. Det är maj 1867, på tronen sitter Karl XV och i Vänersborg sitter hans befallningshavande Eric Sparre som landshövding på Residenset. Nere i den livligt trafikerad Hamnkanalen håller ett segelfartyg just på att stäva rakt in i bilden och nedanför Residensbron har en man just lagt ut med sin segeleka. Bakom några förtöjda snipor på motsatta sidan kanalen har en man slagit sig ner en stund i väntan på att hans kära häst skall få dricka sig otörstig vid ett av de två pumphusen. Fotograf Claes Edvard Kjellin har denna vackra dag tagit med sin kamera ut på stan och riktar den mot några av Vänersborgs vackraste byggnader. Längst till vänster, delvis dolt av fartyget, ser vi det Spaakska huset, uppfört kring 1840 av handelsmannen och brännvinsbrännaren Johannes Spaak. När detta hus omkring 1870 köptes av källarmästare Anders Fredrik Strömmers kom det att kallas Strömmerska huset och gjorde så fram till dess rivning - byggnadsvårdsåret 1975. Här bodde en gång självaste rådman, Albert Carlsson, i en stor lägenget på mellersta våningsplanet. Huset i mitten är det Strömbergska och uppfört av landssekreteraren Carl Adolf Strömberg vilken kom till Vänersborg redan 1809 som 22-åring. På hörnet ser vi att mamsell Anna Britta Edström redan öppnat Stadskällaren för dagen. Anna Britta var vid denna tid en känd krögerska som inte bara drev Stadskällaren utan även serveringen vid Gröna Stugan vid Residensbron samt för en säsong också utvärdshuset Kasen på Blåsut. Strömbergska huset förstördes i en svår kvartersbrand 1870 och fick därefter ge plats för det hus som står här än i dag, det Hedmanska. Här byggde handlarparet August och Kristina Hedman sitt ståndsmässiga hus men hade ändå medel över för att grunda en stiftelse för att stödja unga flickor från fattiga familjer. Längst till höger ser vi slutligen landshövdingeresidenset vars vackra fasad mot Hamnkanalen ännu inte skymms av höga träd. Residenset, som uppförts på 1750-talet efter ritningar av Carl Hårleman, hade byggts ut i sin dunbbla längd, norrut, ett drygt tjugotal år före bilden togs. Här residerade nu den driftigaste landshövdningen i Älvsborgs län genom tiderna - Eric Sparre och han skulle göra så ännu några år - till 1886 då en vagnolycka ändade hans liv.