Vänersborgs museum

INFORMATION & ÖPPETTIDER

Vi har öppet:
tisdag, torsdag, 
lördag och söndag
kl.12  –16

JUNI–AUGUSTI
tisdag, onsdag, torsdag, 
lördag och söndag
kl. 12–16

FRI ENTRÉ

bild-127448577450963_666301630232319
Idag visar vi ett par av de varglappar som finns i museets samlingar. Vad är då varglappar och hur har de använts? Fram till 1800-talets mitt var vargar vanligt förekommande i Sverige. Ett hårt jakttryck blev då nödvändigt för att minska angreppen på boskap. Bekämpningen av varg kulminerade under 1800-talet. Det fanns flera jaktmetoder. Vargskall med hundratals deltagare och uppspända varglappar för att driva vargen mot jägarna var den mest omtalade jakten.Varglapparna knöts ihop och bildade ett nät som användes vid vargjakt.