Vänersborgs museum

INFORMATION & ÖPPETTIDER

Vi har öppet:
tisdag, torsdag, 
lördag och söndag
kl.12  –16

JUNI–AUGUSTI
tisdag, onsdag, torsdag, 
lördag och söndag
kl. 12–16

FRI ENTRÉ

bild-127448577450963_670631709799311
Det fjärde stoppet i vår digitala stadsvandring blir det Schermanska huset på Drottninggatan 26, som till det yttre förhållandevis oförändrat ännu står kvar. Manufakturhandlare Gustaf Scherman växte upp i Skänninge som son till en skomakare. Hans far önskade att sonen också skulle välja skomakaryrket och hade inte mycket till övers då Gustaf istället ville söka en framtid inom manufakturen. När den unge Gustaf Scherman lämnade föräldrahemmet sade fadern att han nog "skulle komma hem när han blev hungrig". Så skedde dock inte. Efter att ha utbildat sig till skräddare och lärt manufakturhandel kom Gustaf Scherman omkring 1850 inflyttande till Vänersborg där han gifte sig med Charlotta Hullberg, dotter till stadens klockare. I sin butik sålde Gustaf Scherman förutom vanlig manufaktur även hattar samt ansvarade för leverans av uniformsknappar till Västgöta Dals regemente. På andra våning hyrde makarna Scherman ut rum till resande. En av hyresgästerna 1859 var den danske kringresande fotografen Ludvig Mohn. Under några veckor bodde han här för att ta vänersborgarnas porträtt då det ännu inte fanns någon fast ateljé i Vänersborg. Förutom att fotografera arrangerade Mohn även kurs i fotografering och mörkrumsarbete - den första utbildningen i sitt slag i Vänersborg. En av eleverna var troligen telegrafisten Olle Presto vilken året därpå kunde öppna Vänersborgs första fasta fotoateljé i källaren på landshövdingeresidenset. Det Schermanska huset rymmer också ett stycke svensk industrihistoria. Åren 1870-75 bodde här skomakaren och senare skofabrikören Anders Gustaf Carlsson. Han hade här öppnat skomakeri med ett flertal anställda handskomakare men började under dessa år att planera för en industriell skotillverkning. Några år senare kunde han mekanisera tillverkninghen och öppnade fabrik, först på Kyrkogatan 19 och från 1889 i en nyuppförd fabrik på Rengmanska lyckan i stadens östra utkant. AF Carlssons Skofabrik skulle snart nå ut med sina skor över hela landet och även internationellt. Som en kuriositet kan nämnas att inne på den Schermanska gården fanns en av de hälsobrunnar som brukades vid 1800-talets mitt. Vattnet hade en svag svavellukt och skulle drickas med försiktighet. Stadsläkare Molin rekommenderade brunnsdrickarna att börja sin kur med vatten från den Landqvistska brunnen på Drottninggatan 30 innan man tog de starkare doserna från Schermanska brunnen. Fotograf första bilden: Johannes Dahlström Fotograf andra bilden: Peter Johansson, 2016