Samlingar

Allmänmagasinet på Kulturlagret. Foto: Ola Erikson

Vänersborgs museum är landets äldsta bevarade museimiljö med fascinerande samlingar, hemförda från hela världen. I museets samlingar finns även ett unikt material om Dalsands och Göta Älvdalens kulturhistoria.

Bland föremålen finner vi stora samlingar av hantverk, allmoge, textil, konst och arkeologi fån Västsverige men också etnografiska samlingar från framförallt södra Afrika.

Det finns också naturaliesamlingar av imponerande bredd med såväl fåglar som däggdjur, fiskar, insekter och geologi från såväl Sverige som utlandet.

Bildarkivet finns äldre historiska bildsamlingar från gamla Älvsborgs läns alla socknar och från ett flertal fotoateljéer. Här finns även ett omfattande material från byggnadsinventeringar utförda under närmare 50 år.

Våra enskilda arkiv fymmer omfattande material samlat av privata forskare, föreningar, institutioner, skolor, företag, mm. I fornlämningsregistret finner man de registrerade fornlämningarna i gamla Älvsborgs län och i det topografiska arkivet rymms handlingar rörande fastigheter från samma område.

Biblioteket innehåller gramförallt en särskild topografisk del med litteratur från främst Västergötland och Dalsland. Unik är även bibliotekets omfattande samling av litteratur kring dövhistoria.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:51