Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barn förr – en liten resa i tiden

Barn i torpet på Vänersborgs museum

Årskurs 2 - årskurs 6

OBS! Ej bokningsbart till och med februari 2025.

Vad är egentligen ”förr i tiden” – och hur kan vi veta hur det var att leva för länge sedan? Det här programmet handlar om just det, och hur det kunde vara att vara barn för över 100 år sedan, på 1800-talet, då Vänersborgs museum byggdes. Hur bodde barn på den tiden? Vad lekte de? Hur klädde de sig? Alla barn gick inte i skolan – vad gjorde de i stället?

Vi börjar med att titta i våra utställningar om 1800-talet och avslutar i vår lek- och lärmiljö Torpet där vi provar leksaker och lekar från förr. (Ingår i de 90 minuterna.)
För årskurs 4 – 6: Den praktiska delen kan också bestå av att prova på att karda och spinna ull med slända samt att utforska lek- och lärmiljön Torpet. (Ingår i de 90 minuterna.)

Tid: 90 minuter.

Målgrupp: årskurs 2-6.

 

Koppling till läroplan:
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
    Läroplan förgrundskolan/LGR 11 (Historia – syfte)

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder… Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
    Läroplan för grundskolan/LGR 11 (Historia, samhällskunskap – centralt innehåll åk 1-3)

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Läroplan för grundskolan/LGR 11 (Historia – centralt innehåll åk 4-6)

Undervisningen ska … utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.
    Läroplan för grundskolan/LGR 11 (Förskoleklass – syfte)

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
    Läroplan för förskolan/ Lpfö18 (Förskolans uppdrag – Kommunikation och skapande)

 

Praktisk information vid bokning av program

OBS! På grund av utställningsarbete är inga program bokningsbara till och med februari 2025. Museet är öppet som vanligt.

På museet erbjuds kostnadsfria program för alla skolor, både inom och utom Vänersborgs kommun. Det går bra att ringa eller maila museipedagogen för bokning av lektion. Vid bokning via mail uppge följande:

* Vilken skola/förskola ni kommer från
* Ålder på eleverna
* Elevantal
* Speciella behov (såsom elever som sitter i rullstol eller som är i behov av annat stöd)
* Kontaktperson/klasslärare
* E-postadress och telefonnummer
* Vilket eller vilka datum ni önskar komma. Lämna gärna alternativ.

Greta Åberg, museipedagog
Telefon: 0700-824 058
E-post: greta.aberg@vgregion.se 

-----

Sök stöd till resan
Det är möjligt att söka ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgifter/guideavgifter. Läs mer om stödet: https://www.kulturkatalogenvast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Senast uppdaterad: 2023-12-16 12:02