Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är ett museum? - lättillgänglig visning

Ett barn tittar i en monter i egyptiska salen.

Förskola, förskoleklass, lågstadium, särskola, SFI

OBS! Ej bokningsbart till och med februari 2025.

Upptäck museet i en lättillgänglig visning av Vänersborgs museum.

Många människor – både små och stora – har aldrig varit på ett museum och vet inte hur det fungerar eller vad det är till för. Andra är kanske bara lite ovana och osäkra inför ett museibesök. Det här är en lättillgänglig visning där vi tillsammans upptäcker Vänersborgs museum, tittar på föremål och utgår från era frågor och tankar. Vi kommer tillsammans överens om vilken nivå vi ska ligga på. Visningen riktar sig framför allt till förskola, lågstadium, särskola och SFI med ett lite enklare språk.

För den som behöver finns förberedelsematerial i form av bilder över hur det ser ut på museet och en beskrivning av hur ett besök brukar gå till. Det finns även en lista med ord och uttryck som kan vara bra att känna till samt lite frågeställningar att fundera över för den som vill.

Målgrupp: Förskola, förskoleklass, lågstadium, särskola, SFI och andra vuxenutbildningar där det finns behov och intresse av en introduktion till vad ett museum kan vara.

Tid: 40-60 minuter, efter överenskommelse.  Maxantal: 25 personer.

Koppling till läroplan:
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll:
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. … Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
    Läroplan för grundskolan/LGR 11 (Historia/samhällskunskap – centralt innehåll åk 1-3)

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
    Läroplan för förskolan/Lpfö18 (Förskolans uppdrag – kommunikation och skapande)

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.
    Läroplan för grundsärskola (Historia – syfte)

 

Praktisk information vid bokning av program

OBS! På grund av utställningsarbete kan det vara svårare att boka program till och med juni 2025. Museet är öppet som vanligt.

På museet erbjuds kostnadsfria program för alla skolor, både inom och utom Vänersborgs kommun. Det går bra att ringa eller maila museipedagogen för bokning av lektion. Vid bokning via mail uppge följande:

* Vilken skola/förskola ni kommer från
* Ålder på eleverna
* Elevantal
* Speciella behov (såsom elever som sitter i rullstol eller som är i behov av annat stöd)
* Kontaktperson/klasslärare
* E-postadress och telefonnummer
* Vilket eller vilka datum ni önskar komma. Lämna gärna alternativ.

Greta Åberg, museipedagog
Telefon: 0700-824 058
E-post: greta.aberg@vgregion.se 

-----

Sök stöd till resan
Det är möjligt att söka ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgifter/guideavgifter. Läs mer om stödet: https://www.kulturkatalogenvast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Senast uppdaterad: 2023-12-16 12:01