Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturlagret

Kulturlagret. Foto: Ola Erikson

Kulturlagret i Vänersborg är en unik kunskapskälla för kännedomen om f.d. Älvsborgs läns kulturhistoria. Här finns föremålssamlingar, fotosamlingar, arkiv och bibliotek att forska i.

Kunskapskälla för VästGötaDal
Kulturlagret i Vänersborg är en unik kunskapskälla för kännedomen om f.d. Älvsborgs läns kulturhistoria. I byggnaden, som uppfördes för sitt ändamål 1987, förvaras i dag de föremål, arkiv, bildarkiv och bibliotek som samlats av Vänersborgs museum och Regionmuseum Västra Götaland (f.d. Älvsborgs länsmuseum). I de totalt åtta magasinen finner man omkring 300.000 föremål, 1.3 miljoner bilder, enskilda arkiv, topografiska arkiv, fornlämningsregister och ett bibliotek med närmare 50.000 volymer.

Föremålsamlingarna
Bland föremålen finner vi stora samlingar av hantverk, allmoge, textil, konst och arkeologi från Västsverige men också etnografiska samlingar från framförallt södra Afrika. Här finns även naturaliesamlingar av imponerande bredd med såväl fåglar som däggdjur, fiskar, insekter och geologi från såväl Sverige som utlandet.

Bildarkivet
Bildarkivet rymmer material från de omfattande byggnadsinventeringar länsmuseet utfört under närmare 40 år i f.d. Älvsborgs län. Här finns även äldre historiska bildsamlingar från länets socknar och från ett flertal fotoateljéer. Detta topografiska och personhistoriska material täcker tiden från 1860-tal fram till i dag.

Arkivet
Våra enskilda arkiv rymmer omfattande material samlat av privata forskare, föreningar, institutioner, skolor, företag m.m. Här kan man finna handlingar från de mest skiftande verksamheter och ämnesområden från 1600-tal fram till i dag. I fornlämningsregistret finner man de registrerade fornlämningarna i f.d. Älvsborgs län och i det topografiska arkivet ryms handlingar rörande fastigheter från samma område.

Biblioteket
Biblioteket är ett av landets främsta länsmuseibibliotek med en allmän kulturhistorisk del som rymmer flera av de klassiska standardverken. I en särskild topografisk avdelning finns litteratur med anknytning till främst Västergötland och Dalsland. Unik är bibliotekets omfattande samling av litteratur kring dövhistoria och dövundervisning.

Karta till Kulturlagret

Senast uppdaterad: 2023-03-09 15:51