Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bland mumier och gravplundrare

Sarkofag från Egyptiska utställningen på Vänersborgs museum

Högstadiet och gymnasiet

OBS! Ej bokningsbart till och med februari 2025.

Den fornegyptiska kulturen har fascinerat människor sedan årtusenden! På 1800-talet gjordes många upptäckter i Egypten och intresset för denna kultur växte allt mer. Både i Egypten och i Europa handlades det med fornföremål och mumier. Gravar plundrades på sina skatter. Många av dessa skatter hamnade sedan på museer runt om i världen. 

Även Vänersborgs museum har en egyptisk samling från denna tid. Utifrån den lär vi oss om det forntida Egypten – men också om hur arkeologiska upptäckter och intresset för historia kan skapa problem. Är det till exempel rätt att öppna gamla gravar, samla på antika föremål från andra länder och att ställa ut mumier (som ju är döda människor) i utställningar? Vad gör man med föremål som riskerar att förstöras på sin ursprungsplats? – Och har ni köpt mumiepulver på apoteket någon gång?

Programmet innehåller en presentation av museets egyptiska samlingar, lektion med rikt bildmaterial och praktiska övningar.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Tid: 60 minuter. 

 

Koppling till läroplan:
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.
    Läroplan för grundskolan/LGR 11 (Historia – syfte)

Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden.

Det är skolans ansvar att varje elev …kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, …kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, …har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, …har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.
    Läroplan för gymnasieskolan/GY 11 (Gymnasieskolans uppdrag)

Praktisk information vid bokning av program

OBS! På grund av utställningsarbete är inga program bokningsbara till och med februari 2025. Museet är öppet som vanligt.

På museet erbjuds kostnadsfria program för alla skolor, både inom och utom Vänersborgs kommun. Det går bra att ringa eller maila museipedagogen för bokning av lektion. Vid bokning via mail uppge följande:

* Vilken skola/förskola ni kommer från
* Ålder på eleverna
* Elevantal
* Speciella behov (såsom elever som sitter i rullstol eller som är i behov av annat stöd)
* Kontaktperson/klasslärare
* E-postadress och telefonnummer
* Vilket eller vilka datum ni önskar komma. Lämna gärna alternativ.

Greta Åberg, museipedagog
Telefon: 0700-824 058
E-post: greta.aberg@vgregion.se 

-----

Sök stöd till resan
Det är möjligt att söka ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgifter/guideavgifter. Läs mer om stödet: https://www.kulturkatalogenvast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Senast uppdaterad: 2023-12-16 12:02