Museets anknytning till södra Afrika

Foto: Ola Erikson

Det finns ett historiskt band mellan Namibia och Vänersborg genom Axel W Eriksson som flyttade och bedrev sin verksamhet i Sydvästafrika under andra halvan av 1800-talet. Axel skänkte ca 1 000 fåglar från området till sin hemstad och än i dag kan du se de utställda fåglarna så som de var utställda redan 1888.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:51