Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Edits dagbok. Hur var skolan för 100 år sedan för någon som var döv?

Edit, en döv flicka klädd i kläder från början av 1900-talet.

Redan nu vill vi inför kommande läsår tipsa om en ny och ovanlig digital historielektion för skolan!

På lärplattformen sverigeshistoria.se som drivs av Sveriges museer ligger en historielektion för årskurs 7-9 från Vänersborgs museum. Den innehåller lärarhandledning, faktatexter, lektionsupplägg med övningar och ett rikt bildmaterial. Lektionen är utprovad av lärare och elever på såväl grundskolan som i klasser på specialskolan.

Om lektionen
Lektionen vänder sig främst till högstadiet men kan användas i både högre och lägre årskurser. Den utgår i första hand från dagboksanteckningar gjorda av en döv flicka, Edit Augustsson, mellan åren 1912 och 1915, när hon är mellan 11 och 14 år gammal. De valda passagerna fokuserar på hur det var att vara döv och gå på dövskola i början av 1900-talet men berättar också om dåtidens samhälle.

Materialet i sin helhet bör kunna ge möjlighet för eleverna att:
· Ana framväxten av välfärdssamhället med satsningarna på specialskolor och barn med särskilda behov.
· Lära en del om dövhistoria.
· Få en inblick i hur det var att vara döv flicka i början av 1900-talet.
· Upptäcka en minoritetsgrupp det inte talas så mycket om.
· Komma i kontakt med teckenspråk.

I handledningen finns även texter om dövskolor, teckenspråk och synen på döva och hörselnedsättning kring förra sekelskiftet för att kunna sätta dagboksanteckningarna i ett sammanhang.

Koppling till skolans kursplan

Lspec 22, ur kursplanens syfte
Undervisningen i ämnet teckenspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om dövas och hörselskadades livsvillkor ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.
 
Lgr 22, centralt innehåll (7–9), Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 
Lgr, 22 betygskriterier
Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

 

Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Här hittar du lektionen

För frågor om materialet eller mer information kontakta pedagog Greta Åberg på mail greta.aberg@vgregion.se eller telefon 0700-824058.

Senast uppdaterad: 2024-06-14 15:38