Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Museichef Peter Johansson får kunglig medalj

Nu har Peter Johansson, museichef för Vänersborgs museum, hedrats med H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, för förbetydelsefulla insatser inom svenskt och afrikanskt museiväsende.

– Det känns mycket hedrande att få HM Konungens medalj. Det är ju en av de högsta officiella utmärkelser man kan få och när det man gjort och gör blir sett och uppskattat på detta sätt fylls man ju av en tacksamhet. 

Peter fick beskedet om kungens beslut av riksmarskalken för ungefär en och en halv månad sedan men det blev inte officiellt förrän på Nationaldagen den 6 juni. Mottagandet sker torsdagen den 13 juni.

Vänersborgs museum bidrar med kunskap av stort vetenskapligt värde för södra Afrika genom sitt förvaltande av afrikanska, främst naturvetenskapliga, samlingar. I svenskt hänseende utgör Vänersborgs museum en av landets äldsta bevarade museimiljöer och är därmed av ett högt museihistoriskt värde som ett exempel på det sena 1800-talets museiarkitektur, kunskapsförmedling och samlande. 

Hur stor betydelse spelar Vänersborgs museum för afrikanskt, och svenskt, museiväsende? 

– Under närmare 20 år var Vänersborgs museum aktivt inom SAMP (Svensk-Afrikanska Museiprogrammet) där vi samverkade med flera afrikanska museer men i synnerhet med National museum of Namibia med vilket vi hade ett särskilt samverkansavtal. Under flera år satt jag även i styrelsen och ekonomigruppen för SAMP. Utöver de kontakter jag haft i tjänsten med afrikanska museer har jag genom mitt författarskap och filmproduktioner rörande zoologisk vetenskapshistoria under en lång följd av år samverkat med flera afrikanska museer och arkivinstitutioner i samband med en rad vetenskapliga expeditioner genom stora delar av södra Afrika.  

Vad är det bästa med att jobba som museichef för Vänersborgs museum?

– Det är många delar som är bra och gör att man med glädje går till arbetet. Främst vill jag ändå lyfta mina medarbetare som gör ett så värdefullt arbete inom verksamhetens alla delar så att vi verkligen kan vara stolta över Vänersborgs museum. Genom att Vänersborgs museums samlingar och historia långt ifrån är lokal utan även regional, nationell och internationell har det under åren bjudits en lång rad varierande och breda kontakter, där kopplingarna till södra Afrika varit en betydelsebärande del. 

Vill du lyfta fram någon särskild anledning för kollegorna att besöka er i sommar?

– Här finns möjlighet att uppleva en för landet helt unik museimiljö där man inte bara får se ett 1800-talets museum med fascinerande natur- och kulturhistoriska samlingar utan man får dessutom en inblick i delar av dåtidens idé- och vetenskapshistoria samt syn på människan och dess omvärld. Därtill får man ju träffa våra trevliga museivärdar som välkomnar och vägleder er i en av landets vackraste museimiljöer.  

Klicka här för att läsa mer om medaljförläningarna.

Senast uppdaterad: 2024-06-11 09:43