Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

April

Fisktorget. Gamla Strandhotellet och Strömmerska huset år 1972.
Fotograf: Erik Björnänger

Fisktorget. Gamla Strandhotellet och Strömmerska huset år 1972.

Gamla Strandhotellet t.v. uppfört 1890-talet, samt Spaakska (Strömmerska) huset.

Spaakska (Strömmerska) huset t.v. uppfördes på 1840-talet av handlare Johannes Spaak vid Fisktorget, Drottninggatans västra ända, i Vänersborg. På 1850-talet köptes huset av sekreteraren C Fries. På 1870-talet övertogs fastigheten av den kände källarmästaren och krögaren Anders Fredrik Strömmers, därav namnet Strömmerska huset. En av husets mer kända hyresgäster var rådmannen Albert Carlsson - förebilden till Rådman i Birger Sjöbergs diktning - som avled här 1912. Trots stora protester revs Strömmerska huset, under byggnadsvårdsåret 1975, för att ge plats åt länsstyrelsens administrationsbyggnad.

Detta diapositiv i färg är en del av den byggnadsinventering som gjordes i Vänersborg 1972. Motiven på färgbilderna visar oftast bebyggelse ur ett gatuperspektiv.

Merparten av fotografierna från inventeringen, översiks- och detaljbilder är annars utförd på svartvit småbildsnegativ 24 x 36 mm.

Kulturhistorisk utredning Vänersborgs kommun.

På uppdrag av byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun utförde dåvarande Norra Älvsborgs museiförening under 1972 en byggnadsinventering av den centrala stadsbebyggelsen i kommunen. Samtidigt utfördes en översiktlig utredning om Vänersborgs stadsplane- och bebyggelsehistoria. Då utredningen bland annat var ämnad att såsom en delrapport ligga till grund för generalplanearbetet för Vänersborgs centrum drogs gränsen ungefärligen vid Lyckhemsgatan, Edsvägen, Idrottsgatan, Adolf Andersohnsgatan, Regementsgatan samt Vänern, hamnkanalen och Lilla Vassbotten. Dessutom finns större delen av bebyggelsen på Blåsut med. Inventeringen bekostades med medel från Vänersborgs kommun och från dåvarande Älvsborgs läns landsting.

Inventeringen var total och dokumenterade samtliga fastigheter inom nämnda område. Sammanlagt registrerades och fotograferades ca 1300 fastigheter, och bildmaterialet omfattar ca 8000 bilder. Kartor upprättades över bebyggelseområden samt över utvärderade byggnader, bebyggelseområden och stadsmiljöer.

Klicka här om du vill veta lite mer om bilden.

Senast uppdaterad: 2018-12-13 14:39