Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Små och stora händelser i 1700-talets Vänersborg

Elis Martin "Vänersborg från Dalbobron"

Här ger vi en kort översikt vad som händer i en liten stad som Vänersborg under 1700-talet. Jämför gärna vad som händer i Sverige under samma tid.

1700 Staden har ca 750 invånare.

1708 Landshövdingeresidenset färdigställt.

1710 Stadens portar stängs, hus och torg ”röks” för att hindra en härjande pest.

1713 Kronomagasin för truppernas förnödenheter inrättas i landshövdingeresidenset.

1715 Stadens förfallna skolhus, invid kyrkan, renoveras.

1718 Christopher Polhem besöker Vänersborg i samband med planering av Trollhätte kanal. Kung Karl XII besöker staden under sitt fälttåg mot Norge.

1724 Genom kungligt brev upplöses borgarnas privilegier gällande transporter på Edsvägen.

1726 Dalbobron raseras av oväder.

1727 Gustaf Wikland öppnar stadens första apotek.

1735 Ett nytt rådhus uppförs vid torget.

1738 Borgarna Olof Ahlqvist och Johan Tenggren öppnar tobaksspinneri.

1739 Kyrkan reagerar mot religiösa separatister i staden.

1742 Linnélärjungen Pehr Kalm besöker Vänersborg på sin ”Wästgötha och Bahusländska Resa”.

1745 Stadens skomakare bildar eget skråämbete.

1746 Carl von Linné besöker staden på sin ”Westgötha-Resa”.

1750 Arbetet vid Trollhätte kanal igångsätts med arbetsledningen placerad i Vänersborg. Staden beräknas ha omkring 1 200 invånare.

1751 Carl Hårleman utför ritningar till ett nytt landshövdingeresidens.

1752 Den första slussen, Grefve Tessin, öppnar vid Brinkebergskulle.

1753 Stadsläkartjänst (”stadsphysicus”) inrättas.

1754 En plan för stensättning av stadens större gator utarbetas.

1755 Första belägget för att en teaterföreställning hållits i staden.

1756 Ett fattighus för stadens medellösa tas i bruk. Fabrikör Gustaf Ljungberg öppnar väveri.

1758 Provinsialläkartjänst, med säte i Vänersborg, inrättas.

1759 Direktör Magnus Karlgren öppnar ett kamullsspinneri.

1766 Vänersborg får, som en av de första städerna i riket, en brandordning.

1772 Gustaf III och hans yngre bror prins Fredrik gästar Vänersborg.

1773 Dalbobron, bryggor och fartyg krossas i orkanliknande oväder.

1775 Stadens första tidning, Wenersborgs Wecko-Tidning, börjar utges.

1776 Sadelmakarna bildar eget skråämbete i Vänersborg.

1777 Stora delar av centrala staden, inklusive kyrkan, ödeläggs av brand. Gustafs slussar vid Brinkebergskulle står klara.

1778 Karls Grav öppnar för fartygstrafik till Trollhättan.

1779 Alla stadens krögare tillåts att brygga för eget bruk och egen avsalu.

1780 En järnvåg uppförs vid Gropbron.

1783 Ett lasarett med åtta bäddar öppnar i handlare Hafvenströms hus vid hamnkanalen.

1784 En ny kyrka, uppförd efter ritningar av Thure Wennerberg, invigs.

1786 En ny stenbro mot Dalsland, Dalbobron, står klar för trafik.

1788 Dansk-norska trupper under befäl av generalmajor von Mansbach intar Vänersborg i oktober. Fabrikör Jacob Hybenette öppnar strumpväveri.

1794 Stadens snickare bildar eget skråämbete.

1798 Stadens bagare, garvare och hattmakare bildar egna skråämbeten.

1799 Vänersborgs invånarantal uppgår till omkring 1 400.

Senast uppdaterad: 2017-02-09 10:10