Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Carl Samuel Hultström

Carl Samuel Hultström

Carl Samuel Hultström, även kallad Ulven av skolelever, var den som först väckte museitanken i Vänersborg. Lärare, elever och andra uppmanades skänka gåvor som kunde utgöra grunden för ett läroverksmuseum öppet för allmänheten.

Carl Samuel Hultström, född i Leksberg Västergötland år 1806, kom till Vänersborg via Mariestad våren 1843. Här tillträdde han posten som rektor vid stadens nyuppförda apologistskola. Denna skola, som var stadens högsta utbildningsanstalt, bestod av fyra klasser delad i två eller tre ”ordningar” vilket motsvarade tio års studier. Eleverna kallade gärna sin rektor Ulven och han var för den något av en sträng fadersgestalt som inte sällan gjorde oanmälda besök i hemmen för att kontrollera läxläsningen.

Hultström kom under sin tid som rektor att helhjärtat verka för skolans utveckling och som ett resultat av dessa insatser kunde apologistskolan åren 1857-62 utvecklas till ett fullständigt läroverk på såväl latin- som reallinjen. Genom detta kom ämbetsmannastaden Vänersborg också att få epitetet ”lärdomdsstad”, en identitet man behöll långt in på 1900-talet.

I samband med reformeringen av apologistskolan till läroverk behövdes en förstärkning av läromedlen, inte minst vad gällde samlingar i naturhistoria. De små samlingar som redan fanns vid skolan utökades 1860 genom två större donationer från Kungl. Vetenskapsakademiens Zoologiska Riksmuseum, nuvarande Naturhistoriska Riksmuseet. Donationen av naturalier imponerade på Hultström som här såg början på något större. I lokaltidningen insatte han därför i november 1860 ett upprop som manade till ytterligare gåvor till skolan så att dessa skulle kunna ligga tillgrund för ett museum för allmänheten.

Hultströms upprop hörsammades av elever, lärare och andra och med åren kom samlingarna att växa betydligt. Även om naturalierna dominerade kunde man snart även visa samlingar av arkeologiska fynd, mynt, medaljer och diverse allmogeföremål och vapen. Först när läroverket år 1869 flyttade in i en nyuppförd skolbyggnad kunde tanken om öppnande av ett museum i den gamla skolbyggnaden realiseras. I november 1872 slog man upp portarna till Wenersborgs Elementarläroverks Museum.

När elementarläroverkets museum öppnade hade Hultström sedan tre år pensionerats från sin rektorstjänst. Han lämnade staden och avled i Varnhem 1891. Carl Samuel Hultström var en av de mest betydelsefulla skolledarna i Vänersborgs historia när det gäller utvecklingen av den högre undervisningen.

Senast uppdaterad: 2017-03-06 15:33