Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Charles Darwin

Att Charles Darwin hade kontakt med björnjägare Llewellyn Lloyd, engelsmannen som bosatte sig i Vänersborg är det få som vet. I Darwins böcker finns det ett flertal hänvisningar till Lloyds zoologiska studier i Västsverige.

År 1859 utkom på John Murray förlag i London boken On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Aldrig har en vetenskaplig publikation så i grunden revolutionerat sin samtid.

Författaren, Charles Darwin, föddes i Shrewsbury, England, år 1809. Redan i unga år visade han ett stort intresse för naturvetenskapen och då främst geologin och zoologin. År 1831 fick han möjlighet att medfölja skeppet Beagle på en fem år lång världsomsegling. De studier den unge Darwin gjorde under resan skulle långt senare visa sig vara av grundläggande betydelse för den teori han senare skulle komma att utforma.

Inspirerad av ekonomen Thomas Malthus (1766-1834) tankar kring befolkningsökningens konsekvenser utvecklade Darwin under 1840-talet en teori om arters undergång eller förändring. Undergång eller förändring skulle, enligt dessa tankar, vara beroende av individers förmåga att överleva i olika miljöer med hänsyn till individernas olika egenskaper – överlevnad av den bäst anpassade. De individuella egenskaperna i sig uppkom slumpartat medan miljön avgjorde vilka egenskaper eller individer som överlevde och kunde skapa avkomma. Efter en lång rad generationer kunde man på så sätt se utvecklingen av nya arter eller varianter. Teorin lanserades 1858 i Journal of the Proceedings of the Linnean Society och utvecklades i ovannämnda bok året därpå.

Darwins teorier om arternas ursprung orsakade en våldsam debatt, inte minst mellan naturvetenskapen och kyrkan. När Darwin 1871 utkom med the Descent of Man and Selection in Relation to Sex var hans teorier om det naturliga urvalet redan på väg att erövra forskarvärlden.

Som ett kuriosum kan nämnas att Darwin korresponderade med såväl Charles John Andersson som sin landsman Llewellyn Lloyd i Vänersborg. Särskilt intresserade han sig för Lloyds studier av den svenska fågelfaunan och i The Descent of Man har Darwin ett flertal referenser till Lloyds arbeten. Charles Darwin avled i Downe, England, 1882.

Senast uppdaterad: 2017-03-06 15:59