Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fredrik Nordin – intendent vid Vänersborgs museum

Fredrik Nordin, intendent på Vänersborgs museum.

Fredrik Nordin var rektorn vid Dövskolan, nuvarande Vänerskolan i Vänersborg. Intendent på Vänersborgs museum var han på sin fritid.

Under Fredrik Nordins tid som intendent vid Vänersborgs museum inleddes vad man kan kalla den akademiskt antikvariska verksamheten vid museet.

Fredrik Nordin föddes 1852 i Västkinde socken på Gotland. Sin yrkeskarriär kom han att ägna dövpedagogik. År 1873 blev han dövskollärare vid Manillaskolan i Stockholm och 1879 föreståndare vid ”Statens läroanstalt för överåriga dövstumma” i Skara. Han lämnade Skara 1891 för att tillträda tjänsten som rektor vid dövskolan i Vänersborg, en befattning han behöll till pensioneringen 1917.

Vid sidan av sin yrkeskarriär kom Nordin att ägna en betydande del av sin tid åt sitt stora intresse – nordisk arkeologi. Redan under åren på Gotland genomförde han utgrävningar och inventeringar av fornminnen, arbeten som presenterades ibland annat Antikvitetsakademiens månadsblad. Kommen till Skara engagerade han sig i Västergötlands fornminnesförening. Han blev tidigt invald i föreningens styrelse och var dess sekreterare i 37 år.

Samma år som Nordin flyttade till Vänersborg, 1891, öppnades stadens nya museum. År 1903 invaldes Nordin i museets styrelse och 1909 utsågs han till ordförande. Samtidigt upprätthöll han den helt oavlönade befattningen som museets intendent med ansvar för de historiska och arkeologiska samlingarna. Under sin tid i Vänersborg kom Nordin att fortsätta sina arkeologiska forskningar genom ett flertal utgrävningar och inventeringar i trakterna kring staden och längs Göta älvdalen. Hans främsta frågeställningar rörde stenåldersfolkens invandringsvägar till området kring Vänern. På 1910-talet genomförde han en större utgrävning av Vänersborgs moderstad Brätte.

Genom Nordins inträde i styrelsen för Vänersborgs museum kom museet att få den förste antikvariskt kunnige personen i sin ledning. Detta märktes främst i den omfattande insamlingsverksamhet som påbörjades. Särskilda föremålsuppköpare anlitades för att köpa in föremål från stora delar av dåvarande Älvsborgs län, inte minst Dalsland. Genom sina egna utgrävningar berikade Nordin de arkeologiska samlingarna. Som en följd av insamlandet införde han ett modernare katalogiseringssystem där varje föremål märktes in och dokumenterades med historik och måttangivelser. Genom Nordins arbete grundlades de regionala länsmuseisamlingarna i Vänersborg.

Fredrik Nordin avled i Vänersborg 1920 och kom att efterträdas på ordförandeposten av regementsläkaren Karl Gustav Cedergren (1867-1941).

Senast uppdaterad: 2017-03-06 15:23