Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tivoliplatsen vid Barkebacken

En cirkus- och tivoliplats i Trollhättan som tidigt låg vid Barkebacken, alldeles invid ”Andreases ma”.
Fotograf: Georg Nyström

En nöjesplats i Trollhättan på 1890-talet.

En cirkus- och tivoliplats i Trollhättan låg tidigt vid Barkebacken, alldeles invid ”Andreases ma”.

Här ser vi ett bevis på detta i form av ett gammalt fotografi, och känslan liksom klädstilen talar för att det nog kan vara från 1890-talet.

Fotografen befinner sig ombord på en förbipasserande båt, och man kan undra om det var något speciellt vid detta tillfälle, med tanke på att alla människor verkar ha stannat upp och nyfiket bevittnar det som sker på kanalen.

På platsen vid nedre Barkebacken, som så småningom bytte namn till Kanaltorget, fortsatte man med festligheter långt fram i tiden. Barnens dag-firande och kanalfestivaler minns säkert många...

Namnet Barkebacken kommer av de garverier som i mitten av av 1800-talet låg i backen upp mot nuvarande Storgatan. Skutor lastade med bark och hudar till garverierna, lossade sina laster på denna plats.

”Andreases ma” var en liten, från kanalen avskild lagun, där invånarna på Stavereds mosse kunde förtöja sina båtar.På bilden kan den nog, med viss möda, anas i vänsterkanten. ”Maa” fylldes med tiden igen, och var helt borta i slutet av 1920-talet.

Det större huset i bakgrunden med två skorstenar ägdes vid denna tid, eller något senare, av Nils Larsson, vilken drev Trollhättans läskedrycksfabrik, belägen längs med ”Bryggelia” omedelbart bakom huset.

Sköljflotten i bildens framkant var en av flera som fanns längs kanalkanten genom Trollhättan, och det var kanalbolaget som ombesörjde dessa.

Stavereds mosse var ursprungligen utägor till Stavereds gård som låg i Gärdhem. Stavereds mosse kom att införlivas med Trollhättan 1857, då Trollhättan blev egen församling. Invånarna på mossen levde här i myller av små stugor fram till 1960-talet då det var dags för sanering.

År 1967 stod Arena Älvhögsborg klart, och detta komplex ligger idag i den gamla bildens vänstra del, där läskedrycksfabrikör Nils Larssons hus en gång i tiden låg.

Fotografiet sitter i ett album som tillhört familjen Nyström i Vänersborg och fotografen själv var troligtvis Georg Nyström.

Uppgifterna är till stor del hämtade ur boken ”Staveredsmosse – ett utplånat kåksamhälle” utgiven av Trollhätte-Gillet.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 10:50