Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsvandring - elfte stoppet

Torget. Foto: Okänd

Torget

Så när som på en ensam man ligger Vänersborgs stora torg öde denna dag, omkring 1880.

Efter stadsbranden 1834 hade torget utvidgats till sin dubbla storlek, österut, och en besökare hade därefter beskrivit Vänersborg som "ett torg men några små hus omkring".

Flera av byggnaderna på bilden känner vi fortfarande igen. Längst till vänster ligger landshövdingeresidenset uppfört efter ritningar av Carl Hårleman på 1750-talet och tillbyggt i sin dubbla längd, mot norr, 90 år senare. Flyglarna saknas ännu och kommer inte till förrän på 1940-talet. När detta kort tas heter landshövdingen Eric Sparre.

Nästa byggnad som skymtar bakom residenset är det Strömmerska huset vid Fisktorget, som beskrivits tidigare i vår vandring. Byggnaden revs 1975.

Därefter följer tre hus vilka ännu känns igen i stadsbilden. Alla dessa uppfördes i början av 1870-talet efter en förödande kvartersbrand som ödelade hela denna huslänga.

Längst ner ser vi det Hedmanska huset uppfört av handlarparet August och Kristina Hedman 1872. Redan under de första åren inrymdes här flera butiker såsom Emil Johanssons Garnbod och Arvid Ungers Bosättningsmagasin. Till Hedmanska huset kunde också den gå som önskade en ny huvudbonad vilken då lämpligen beställdes från Edouard Pfeils Hattfabrik.

Nästa hus, i hörnet av Residensgatan, ligger det Appelbergska huset byggt av Herman och Emelie Appelberg (f. Malm). På tomten hade Herman Appelbergs barndomshem en gång stått och han fick se sitt hem förtärt av brand vid två tillfällen, som barn 1834 och sedan vid kvartersbranden 1870.

Herman avled år 1900 medan Emelie, en färgstark profil i dåtidens Vänersborg, levde kvar till 1923. Inför sin bortgång testamenterade Emelie en stor mängd föremål från deras vackra oscarianska hem till Vänersborgs museum.

Som sista byggnad åt höger ser vi det Skarinska huset. I hörnlokalen, mot Residensgatan, drev Birger Sjöbergs mor, Anna Sjöberg, manufakturhandel under 1880-90-talen. Trots att affärerna utökades med dragspelsförsäljning kunde hon inte rädda sig undan konkursen som blev ett faktum år 1900.

Efter det Skarinska huset skymtar en öppen tomt som ännu inte bebyggts efter branden 1870. Här låg tidigare det Lidbergska, även kallat det Orupska, huset. Tomten skall få vänta ännu ett par år, till 1882, innan Sparbanken här skall uppföra ett ståtligt bankhus.

Fortsätt vandringen genom att klicka på bilden nedan:

Senast uppdaterad: 2017-05-05 11:57