Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsvandring - sjunde stoppet

Vänersborgs museum. Foto: Okänd

Vänersborgs museum

Det är något av 1890-talets sista år och två uppklädda unga damer poserar framför stadens då nyöppnade museum. I bakgrunen skymtar Vattentornet, uppfört 1882. Först 1911 skulle det byggas på och få den längd det har i dag.

I vänster bildkant ser vi Vänersborgs Tändsticksfabrik med sin skorsten.

I den gamla läroverksbyggnaden i hörnet av Drottninggatan och Östergatan hade man 1872 öppnat ett museum. Den gamle rektor Hultström hade redan 1860 börjat samla föremål till ett museum så när detta väl kunde öppna var det närmast överfullt av naturalier, fornsaker, mynt, medaljer och andra föremål. Mindre trångt blev det inte när stadens förmögne handelsman och store donator Adolf Andersohn vid samma tid donerade samlingar och böcker till det nyöppnade museet.

Den tidigare läroverkseleven Axel W Eriksson hade sedan 1865 befunnit sig i sydvästra Afrika, nuvarande Namibia, och bedrivit zoologiska forskningar kring bl.a.fågellivet. Resultatet av detta arbete - en samling av över 1 000 fåglar, ägg, insekter och däggdjur skänkte Eriksson 1883 till Vänersborgs stad och läroverket på villkor att de skulle visas för allmänheten.

För att lösa frågan kring utställning av fågelsamlingen och för att ge bättre lokaler till Läroverkets museum och till de stora samlingar Adolf Andersohn själv hade i sitt hem men ville visa för allmänheten, tog han 1883 initiativ till bygget av ett Vänersborgs museum. Andersohn fick med sig landshövding Eric Sparre på idén och Sparre ville då också att museet skulle inrymma Vestra Sveriges Landtsbruksmuseum - en omfattande samling av fröprover från svenska kulturväxter som stod utställd på landshövdingeresidenset.

Andersohn hade velat att museet byggdes i Kyrkoplantaget, bakom kyrkan med front mot Vallgatan och Läroverket. Detta ville inte Stadsfullmäktige utan man erbjöd istället en tomt bakom läroverksbyggnaden.

År 1885 skrev Andersohn kontrakt med byggmästare August Krüger och bygget satte igång. Mitt under arbetet, 1886, omkom landshövding Eric Sparre i en vagnolycka vilket skapade stora bekymmer för Andersohn då landshövdingen lovat att finansiera halva byggkostnaden.

Efter landshövdingens död fick Andersohn med egna medel bekosta hela museibygget och på våren 1887 stod byggnaden klar för inflyttning. Mitt i detta arbete drabbades Adolf Andersohn av ett slaganfall och avled den 27 maj 1887.

Öppnandet av museet drog sedan ut på tiden. Den första salen, Afrikanska fågelsalen, stod klar i november 1888 medan museet i sin helhet kunde öppna 13 mars 1891.

Vänersborgs museum har sedan dess fått stå till stor del oförändrat såväl interiört som exteriört och är i dag landets äldsta levande museimiljö. 

Fortsätt vandringen genom att klicka på bilden nedan:

Senast uppdaterad: 2017-05-05 13:44