Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsvandring - sjätte stoppet

Drottninggatan - Östergatan. Foto: Okänd

Drottninggatan - Östergatan

En tomt som just nu står under omdaning är hörntomten vid Drottninggatan och Östergatan. Här planeras nu nya bostäder på en plats, vilken så länge den varit bebyggd, tidigare rymt skolverksamhet.

På den äldre bilden, tagen i maj 1867, ser vi Vänersborgs Högre Allmänna Läroverk. Skolhuset hade uppförts 1842-44 som en s.k. Apologistskola, det vill säga en högre skola där man kunde gå under totalt tio år för att sedan avlägga studentexamen vid universitet eller annat läroverk.

När Apologistskolan öppnades 1844 var dess förste rektor Carl Samuel Hultström, en pedagogisk förgrundsgestalt i 1800-talets Vänersborg. Hultström arbetade för en modern skola med utvecklade pedagogiska metoder och han drev skolan så framgångsrikt att man åren kring 1860 fick status som fullskaligt läroverk, då det enda i hela Älvsborgs län.

Genom Hultströms försorg kunde Vänersborg nu ståta med epitetet "Lärdomsstad" och elever från kringliggande städer sökte sig hit för studier. Här kom också många av stadens egna söner att få sin bildning som t.ex. de kända afrikaresandena Charles John Andersson och Axel W Eriksson.

Elevantalet ökade dock i så rask takt att detta gamla skolhus snart blev för trångt. Man tvingades hyra in sig i angränsande hus och man fick även nyttja gymnastiksalen för teoretiska lektioner. Till slut tivngades även rektor Hultström lämna sin tjänstebostad och hyra lägenhet på stan så att även hans tidigare bostad kunde nyttjas till lektionssalar.

Hultström tog strid för att Vänersborg nu skulle få en tidsenlig läroverksbyggnad för att klara sitt uppdrag. Han lyckades och 1869 kunde man inviga en ny och ståtlig läroverksbyggnad på den angränsande tomten, bakom kyrkan.

Dock visade sig även det nya läroverket vara något för litet varför denna gamla byggnad fick kvarstå - under namn "Annexet". Två rum i skolhuset byggdes om till museum och här kunde man 1872 öppna Wenersborgs Elelmentarläroverks Museum - föregångare till Vänersborgs museum.

När så 1869 års läroverk revs sommaren 1963 för att ersättas av Huvudnässkolan kom så även denna gamla skolbyggnad att jämnas med marken. På dess plats uppfördes senare lokaler för slöjd, gymnastik samt en Museihall. Dessa byggnader har nu också rivits och bygget för tomtens första bostäder är i full gång.

Fortsätt vandringen genom att klicka på bilden nedan:

Senast uppdaterad: 2017-05-05 13:21