Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsvandring - nionde stoppet

Edsgatan - Kungsgatan. Foto: Johannes Dahlström

Edsgatan - Kungsgatan

Vi står nu framför "Bergströms hörne" som gamla vänersborgare brukade säga - alltså i hörnet av Edsgatan och Kungsgatan.

Redan kring år 1830 öppnade här Per Svedberg butik. Han tillhörde en gammal vänersborgssläkt med rötter ända ner till Vänersborgs moderstad Brätte i början av 1600-talet. Vid stadsbranden 1834 förtärdes Svedbergs hus av lågorna och han kom själv att bli en av de borgare som ingick i planeringen för återuppbyggandet av staden efter katastrofen.

Byggnaden vi ser på den äldre bilden uppfördes efter branden av Svedberg efter ritnnigar av arkitekten J C Kemner. Här öppnade då Svedberg stadens mest välrennomerade handel med fyra särskilda bodar på bottenvåningen; saltbod, brännvinsbod, speceribod och järnbod. Svedberg gjorde goda affärer och räknades vid mitten av 1800-talet till en av stadens mest förmögna handlare. Han drev en omfattande låneverksamhet där mindre lyckade kollegor kunde få ett lån vid behov.

Svedberg hade alltid "bodgossar" anställda som hjälpredor i butiken. Två av dessa bodgossar skulle inom några år själva göra karriär som framstående handlare: museigrundaren Adolf Andersohn och den mäktige rådman Albert Carlsson.

Svedberg var vid sidan av affärslivet flitigt engagerad i stadens sociala liv där han ägnade sig åt amatörteaterverksamhet samt olika uppdrag inom ordenssällskapet Par Bricole.

Vid 1800-talets slut öppnade klädeshandlare Arvid Bergström beklädnadsaffär i hörnlokalen. Bergströms kom att under många år bli stadens ledande herrekipering. När träbyggnaden på bilden revs omkring 1915 för att ge plats åt Wermlandsbankens ståtliga hus flyttade Bergström för en tid ett stycke ner på samma gata för att 1917 öppna sin butik i den nya lokalerna - där i dag Vänersborgs Turistbyrå inryms.

Det nya bankhuset, ritat av arkitekten Bror Almlöf, kom att dominera stadsbilden vid torget och ett par år senare skulle man få sällskap av Vänersborgsbankens hus på andra sidan gatan. Rivningsvirket efter Svedbergs hus användes till uppförande av hyreshuset Residensgatan 36.

När Birger Sjöberg slagit igenom stort i Sverige reste han på en bejublad turné 1923. I november kom han, med brodern Erik, till Vänersborg för två konserter. Efter konserten skriver Birger i ett brev om hur Erik då gjorde ett besök hos Bergströms: "Erik var inne och köpte skjortknappar hos Arvid Bergström ("Forellen"), ytters vänlig och behaglig och älskvärd. Ty det gamla är förgånget och för närvarande nästan strålar det Sjöbergska namnet i Vänersborg."

Fortsätt vandringen genom att klicka på bilden nedan:

Senast uppdaterad: 2017-05-05 13:08